Sep2010

Title tag Google SEO marketing

De title tag is één van de belangrijkste on page factoren op het gebied van website optimalisatie. Derhalve is het van belang de zoekwoorden die u gekozen hebt naar aanleiding van uw zoekwoorden strategie ook te implementeren in de title tag.

Wat is de title tag?

De title tag is de titel van de pagina, dus niet de titel van een contentblokje maar de titel die je ziet helemaal bovenaan in de browser. In onderstaande afbeelding dus "Keyword density tool zoekwoord dichtheid SEO marketing" (in geel).

title tag

De HTML code is als volgt opgebouwd:

Keyword density tool zoekwoord dichtheid SEO marketing

Google title tag

In de serp's (search engine result page) van Google is de title tag tevens het kopje (vet gedrukt) van het zoekresultaat zoals weergegeven hieronder.

title tag seo marketing

Tips voor een goede title tag

Lengte title tag

Hanteer maximaal 64 karakters inclusief spaties voor de title tag. De meeste zoekmachines tonen er niet meer.

Keywords in de title tag

Gebruik de meest relevante zoektermen en zoekwoord combinaties (long tail) voor de desbetreffende pagina in de title tag. De belangrijkste vooraan i.v.m. keyword prominence.

Title tag & relevantie

Wellicht overbodig, de titel van de pagina moet uiteraard relevant zijn voor de verdere inhoud van de pagina.

Uitnodigende en omschrijvende tekst

Los van SEO is het ook van belang dat de titel uitnodigend is om op te klikken.

Title tag & branding

Door uw bedrijfsnaam, merk etc. in iedere titel terug te laten komen is de kans op een returning visitor groter. Zeker als u of uw merk reeds bekend is. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat uw bedrijf of merk een goede reputatie heeft maar dat spreekt voor zich. Meestal wordt de brand aan het begin of aan het eind van de titel geplaatst. In het geval van een bedrijfsnaam gaat persoonlijk mijn voorkeur uit naar aan het eind. Indien uw merk tevens een belangrijk zoekwoord is zou het een overweging kunnen zijn om hem aan het begin van de titel te plaatsen.

Branding divider

Gebruik een pipe bar (|) of een hyphen (-) om uw bedrijfsnaam of merk te scheiden van de rest van de titel.

Title tag en H1 koptekst

Gebruik de inhoud van de title tag ook in de koptekst van het artikel/pagina. Ten eerste omdat het ook belangrijk is om de keywords in de H1 header te zetten. Ten tweede omdat de bezoeker meteen de indruk krijgt dat hij terecht gekomen is op een pagina die aansluit bij zijn of haar zoekopdracht.