Oct2009

Keyword prominence - wat is het en hoe bereken je het?

Keyword prominence is de ratio van de positie van een zoekwoord t.o.v. de positie van de rest van de tekst. Hoe hoger het getal hoe beter, optimaal is een ratio van 100.

Berekening keyword prominence

Prominence = (totaal aantal woorden - ((som van de posities - 1) / aantal posities)) * (100 / totaal aantal woorden)

Voorbeeld:
"Zoekwoord is een veel gebruikt zoekwoord"
Totaal aantal woorden: 6
Som van de posities: 7 (positie 1 en postie 6)
Aantal posities: 2 (zoekwoord komt twee keer voor)

Prominence = (6 - (( 7 -1) / 2)) * (100/6))
Prominence = (6 - (6/2) * 16.67)
Prominence = (6 - 3 * 16.67)
Prominence = (3 * 16.67)
Prominence = 50,01