Apr2010

Opta regelgeving - Wat mag wel en wat mag niet - Spam of geen spam

Sinds 1 oktober 2009 is de OPTA wetgeving op het gebied van het versturen van o.a. e-mail gewijzigd. Wat voorheen al voor consumenten verboden was geldt nu ook voor bedrijven.

Waar het in het kort op neer komt dat per 1 oktober 2009 het verboden is bedrijven ongevraagd te benaderen via de email, de fax, mms of sms. Voor off-line direct marketing gelden deze regels overigens niet.

opta regelgeving spamOpt-in oftewel toestemming vragen

Voordat u een bedrijf kunt benaderen dient u het emailadres verkregen te hebben middels een opt-in systeem waarbij double opt-in het beste opt-in systeem is om problemen c.q. boetes te voorkomen. U bent uiteindelijk degene die, in het geval van een conflict, moet aantonen dat u het emailadres op een rechtgeldige manier verkregen heeft. Meer over opt-in systemen... Het is overigens niet toegestaan een email te verzenden om toestemming te vragen.

Opt-in uitzondering

Een uitzondering geldt voor de emailadressen van reeds bestaande klantrelaties. Kortom na een verkoop of levering van een dienst mag je de contactgegevens gebruiken om de klant mailings te sturen van soortgelijke producten c.q. diensten. Wel moet dan gecommuniceerd worden dat u voornemens bent dat te doen zodat de ontvanger de mogelijkheid heeft zicht te verzetten tegen het ontvangen van email correspondentie. Tevens dient rekening gehouden te worden met de vraag, hoe lang is iemand klant? Hoe lang u iemand mag mailen hangt af van de economische levensduur van het product en/of dienst wat afgenomen is.

Duidelijke afzender

In uw email correspondentie moet duidelijk zijn van wie de email afkomstig is inclusief geldige naw gegevens. Dit om de mogelijkheid te bieden contact met u op te nemen voor uitschrijving uit uw mailinglist.

Uitschrijving mailinglist

In al uw email correspondentie moet een mogelijkheid aangeboden worden tot uitschrijving. Het moge duidelijk zijn dat deze 100% moet werken.

Gegevens verstrekken aan derden

Voor het verstrekken van contactgegevens aan derden moet ook expliciet om toestemming gevraagd worden.

Bestaande mailinglijst

Indien u reeds een mailinglijst heeft die niet via een opt-in systeem verkregen is heeft u een probleem. In dat geval kunt u de mailinglist hooguit nog gebruiken om toestemming te verkrijgen middels een off-line direct marketing campagne.Uiteraard is de eerder genoemde uitzondering ook op uw bestaande mailinglijst van toepassing.
Meer tips om uw adressenbestand aan te maken....

De website van de OPTA: www.opta.nl