Jul2009

Zoekwoord dichtheid - Keyword Density

De zoekwoord dichtheid (in het engels keyword density) is een factoor bij het indexeren en dus de optimalisatie van uw website.

Met zoekwoord dichtheid wordt bedoelt het aantal keer dat een woord voorkomt op een webpagina in verhouding tot het totaal aantal woorden van die webpagina, uitgedrukt in procenten.

Optimale zoekwoord dichtheid

Over het optimale percentage lopen de meningen enigszins uiteen. Algemeen aangenomen ligt de optimale zoekargumentdichtheid ergens tussen de 2% en 5 %.

Keyword stuffing

Indien uw zoekwoord dichtheid richting of zelfs over de 10% gaat wordt het kritisch aangezien de zoekmachines dat kunnen interpreteren als keyword stuffing, een vorm van spamming. Belangrijk is tevens dat uw webpagina leesbaar blijft, kortom het overmatig gebruiken van dezelfde zoekwoorden enkel om de zoekwoorden in uw pagina te krijgen is geen goed uitgangspunt.

Favoriete zoekargument t.o.v. het totaal aan woorden

Het totaal aantal woorden is hierin ook van belang. Een zoekwoord dichtheid van 5% op een pagina van 1000 woorden is makkelijker te managen dan 5% op een pagina van 100 woorden. Het optimale keyword density percentage hangt dan ook voornamelijk af van het totaal aantal woorden op de pagina.

Concurrentie zoekargument

Het belang van zoekwoord dichtheid is afhankelijk van, maar dat geldt voor het gehele SEO proces, de hoeveelheid concurentie die u heeft op het internet voor de zoekargumenten die u verwerkt in uw teksten. Idealiter bent u de enige die veel gebruikte zoekargumenten in uw webteksten verwerkt maar zoals u zult begrijpen is dat voor de meesten wishfull thinking.

Hoge keyword density gaat ten koste van conversie

Voordat we de webpagina's gaan volproppen met uw belangrijkste zoekargumenten dienen we in acht te houden, nog los van het eerder genoemde keyword stuffing met bijbehorende problemen, dat de webpagina nog wel attraktief en leesbaar moet zijn voor uw bezoekers. Bezoekers trekken is leuk maar uiteindelijk dient het omzet te genereren. Indien de webpagina geen commerciële waarde meer heeft kan het leiden tot een drastische conversiedaling en dat willen we dus nu niet. Het is een handige tool in het SEO proces maar staar je er niet blind op. Het is maar één van de vele factoren.