Oct2009

SEO marketing procedure om beter gevonden te worden in zoekmachine's

Hieronder vindt u de procedure die wij hanteren om uw website hoog te laten scoren in de zoekmachine's (als voorbeeld nemen we Google).

SEO marketing procedure

Zoekwoord strategie - op welk zoekwoord willen we gevonden worden - SEO marketing

Om te beginnen bepalen we welk zoekwoord we gaan gebruiken om uw webpagina, en dus niet website, op te targetten.
Bij die keuze analyseren we in hoeverre dat zoekwoord vaak gebruikt is.

Analyse webpagina concurrentie- SEO marketing

We gaan eerst kijken wat uw huidige ranking is en welke concurrentie er is op het eerder gekozen zoekwoord.
Aan de hand van de volgende factoren analyseren we de concurrent:

 • Pagerank - wat is de pagerank van de concurrent?
 • Komt het gekozen zoekwoord voor in de titel, de url, meta tags (keyword & description) en in de tekst?
 • Keyword density - frequentie gebruik zoekwoord t.o.v. de gehele pagina (in procenten).
 • Keyword prominence - Ratio van de positie van een zoekwoord t.o.v. de positie van de rest van de tekst
 • Semantisch HTML codering - Is de webpagina van de concurrent correct gecodeerd?

Analyse van uw webpagina - SEO marketing

Mocht de concurrentie groot zijn en bovenstaande factoren goed voor elkaar hebben zou het een optie zijn om voor een ander zoekwoord te kiezen. Zo niet, in hoeverre voldoet uw website aan bovenstaande factoren?

Implementatie zoekwoorden in uw webpagina - SEO marketing

De zoekwoorden gaan we plaatsen in:

 • De titel van de pagina
 • De url (webadres) van de pagina
 • De meta tags (meta keywords en meta description)
 • De tekst en dan met name in de belangrijkste headings (H1, H2 en H3) en gebruiken we de bold, italic en eventueel underline tags.
 • De tekstuele links, title attribuut van de tekstuele links en de het alt attribuut (voor afbeeldingen)

Linkbuilding t.b.v. pagerank verhogen - SEO marketing

 • Aanmelden bij directories
 • Social bookmarking
 • RSS feeds