Dec2009

Negatieve zoekwoorden (uitsluitingszoekwoorden) - kosten besparen Google Adwords

negatieve zoekwoorden google adwordsUitsluitingszoekwoorden gebruiken om kosten te besparen op uw Google Adwords campagnes

In navolging van het artikel over long tail zoekwoorden en landingpage optimalisatie in het kader van kostenbesparingen op Google Adwords Campagnes volgen in dit artikel nog twee manieren om de kosten binnen de perken te houden, te weten het gebruik van uits;uitingszoekwoorden en advertentieplanning op basis van conversies.


Negatieve zoekwoorden - uitsluitingszoekwoorden

In uw adwords account heeft u de mogelijkheid zoekwoorden toe te voegen die als consequentie hebben dat de advertenties niet vertoond worden als dat bepaalde zoekargument in bijvoorbeeld een zoekquery gebruikt wordt. Dat zoekwoord kunt u toevoegen onderaan uw "gewone " zoekwoorden lijst onder het kopje uitsluitingszoekwoorden. Net als met gewone zoekwoorden heeft u ook hier weer de keus tussen:

  • breed - de advertentie wordt niet vertoond indien het uitsluitingszoekwoord voorkomt in de zoekopdracht
  • exact - de advertentie wordt niet vertoond indien het uitsluitingszoekwoord de zoekopdracht is (indien er sprake is van meerder woorden is de volgorde ook van belang)
  • woordgroep - de advertentie wordt niet vertoond indien de uitsluitingszoekwoorden voorkomen ongeacht de volgorde en ongeacht er nog andere woorden voor, tussen of na staan

Een praktijkvoorbeeld is bijvoorbeeld een fietsenmaker die adverteert met het repareren van fietsen. Dus om misverstanden te voorkomen, en voor hem onnodige klikkosten, gebruiken we "autoband repareren" als uitsluitingszoekwoorden.

  • breed: -autoband repareren, indien een van de twee zoekwoorden gebruikt worden (of een relevant zoekwoord dat er op lijkt) wordt de advertentie niet vertoond
  • exact: [-autoband repareren], indien autoband repareren exact het zoekargument is wordt de advertentie niet vertoond
  • woordgroep "-autoband repareren", indien beide woorden voorkomen in de zoekopdracht ongeacht de volgorde of bijvoorbeeld bij "gratis autoband repareren" wordt de advertentie niet vertoond

Meest voorkomende uitsluitingszoekwoord is niet geheel opmerkelijk het zoekwoord "gratis".