Apr2010

Opt-in & Opt-out email marketing campagne

Belangrijk onderdeel van een email marketing campagne is het verkrijgen van emailadressen middels een opt-in systeem. Indien een emailadres niet is verkregen via een opt-in systeem kunt u dat emailadres niet gebruiken om potentiƫle klanten via de email te benaderen.

Opt-inopt-in opt-out email marketing

Met het opt-in geeft de ontvanger vooraf toestemming om via de email benaderd te worden. Dit gebeurt doorgaans door een inschrijvingsformulier in te vullen met naam en emailadres.

Single opt-in

Single opt-in houdt in dat van te voren toestemming gegeven wordt zonder dat er sprake is van een vorm van bevestiging. Nadeel hiervan is dat iemand het emailadres kan opgeven van een ander die daar geen weet van heeft. Misbruik ligt derhalve op de loer.

Double opt-in

Met het double opt-in systeem ontvangt de eigenaar van het emailadres een bevestigingsemail waar een link in staat die aangeklikt moet worden om de inschrijving definitief te maken. In tegenstelling tot single opt-in is de kans op misbruik nagenoeg uitgesloten. Heden ten dage, met oog op OPTA regelgeving, is dit de beste manier om het adressenbestand te vergroten.

Confirmed opt-in

Bij confirmed opt-in ontvangt degene die zich ingeschreven heeft een bevestigings e-mail. In die e-mail staat bij voorkeur wel een link om de mogelijkheid te bieden weer uit te schrijven. In tegenstelling tot de double opt-in is er geen extra bevestigingslink.

Opt-out

Het opt-out systeem houdt in dat er van inschrijving geen sprake is, laat staan dat een inschrijving bevestigd wordt. In het opt-out systeem wordt feitelijk gezien ongevraagd direct marketing toegepast en wordt door vele gezien als spam.

Opt-in conclusie

Gebruik te allen tijde het double of confirmed opt in systeem om eventuele problemen met de OPTA te voorkomen. Boetes kunnen oplopen tot in de honderdduizenden euro's. Overigens zijn de eerste boetes ook al gegeven aan particulieren die via hyves spam hadden verzonden. Het geldt derhalve niet alleen voor bedrijven.